Met een zonnige blik de toekomst tegemoet.

Het gebruik van fossiele brandstoffen is milieubelastend. Duurzame energiebronnen zoals bv. de zon veroorzaken geen luchtvervuiling en weinig CO2-uitstoot.
Een investering in zonne-energie is bijgevolg een toekomstgerichte visie, die Allemeersch op vandaag onderschrijft.

Begin dit jaar werden 1754 zonnepanelen geplaatst  met een totaal vermogen van 500 kWh piek, wat naar schatting goed zal zijn voor een jaarlijkse opbrengst van 450 Mwh. Zo dragen we op onze beurt ook bij aan de Vlaamse klimaat-en energiedoelstellingen.